Rules - Pravidla klanu

§ 1 Dodržovat pravidla WoT a zákony ČR a SR
Licenční podmínky WoT

Mimo to je samozřejmostí dodržování pravidel klanu Bohemian Battle Brothers a pravidel fóra a stránek www.klanbbb.cz

Vedení klanu má právo bez varování vyloučit členy, kteří opakovaně nebo hrubě porušují pravidla, nebo kazí dobré jméno klanu.

Stejně tak je vyloučen hráč který obdržel 5 varování (Černý puntík)

Vyloučením z klanu nebo odchodem nevzniká nárok na návrat prostředků, které člověk do klanu vložil.

§ 2 Dodržovat zásady fair-play a slušnosti
Zabíjení a poškozování spoluhráčů (Teamkilling), scamming, cheatování, urážení a ponižování je přísně zakázáno.

Veškeré urážky řešit s chladnou hlavou a s nadhledem, nesnižovat se k nadávkám.

§ 3 Povinnost řídit se rozkazy velitelů
Všichni členové se musí řídit rozkazy lidí s vyšší hodností, popř. pověřených těmito osobami. Následky neuposlechtí mohou být přešetřeny nejvyšším velením.

Při oficiálních zápasech je veškerá komunikace s oponenty jen na velitelích a lidmi jimi pověřených.

§ 4 Členství jen v jednom klanu
Člen klanu Bohemian Battle Brothers nesmí být současně v žádném jiném klanu (českém ani mezinárodním)

§ 5 Registrace na stránkách a fóru
Všichni členové musí být zaregistrováni na stránkách www.klanbbb.cz pod stejným nickem jako používají ve hře.

Současně jsou povini sledovat novinky a fórum nejméně jednou týdně. V případě nemožností se musí omluvit.

§ 6 Aktivita
Od všech členů se očekává zapojení na klanových akcích (Clan Wars, Turnaje, ESL ...) a povinná účast na klanové radě.

V případě neaktivity, absence je nezbytné se vždy omluvit zde: http://klanbbb.cz/index.php?mod=board&action=thread&where=53 6&start=920#com925.

Vedení klanu má právo vyloučit členy, které jsou bez omluvy nebo nasbírají dostatečný počet mínusových bodů (3 mínusové body - Rekruti, 5 mínusových bodů Soldieři)

§ 7 Teamspeak3
Každý člen musí mít naistalovaný hlasový komunikační program Teamspeak3 (TS3) a funkční mikrofon.

§ 8 Bavit se u hry a nekazit zábavu ostatním
Co dodat..

2020-07-10 at 10:16 PM using UTC +1 [Daylight Savings Time] - Load: 29ms

News Feed Supported standards: XHTML 1.0 - CSS 2.1 - RSS 2.0